Samenwerking

Stichting het Zeeuwse Landschap is initiatiefnemer van het Kustlaboratorium. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij en kan alleen gerealiseerd worden in samenwerking met een groot aantal partijen. De belangrijkste staan op deze pagina.
Daarnaast is er natuurlijk overleg met de partners in Waterdunen, bedrijven en andere belanghebbenden.

De Nationale Postcode Loterij

Het Droomfonds is een fonds van de Nationale Postcode Loterij voor nieuwe, grootse initiatieven: het realiseren van dromen voor mens en natuur. Het gaat om omvangrijke projecten, die grensverleggend en gedurfd zijn. Die over de grenzen van het eigen werkterrein heen gaan en nieuwe coalities vragen. Het grote bedrag dat de Postcode Loterij daarvoor beschikbaar stelt maakt ongedachte mogelijkheden haalbaar. Stichting Het Zeeuwse Landschap is, als één van de provinciale Landschappen, de eerste organisatie wiens droomproject uit dit fonds werd gehonoreerd.

Lees meer over het Droomfonds!

De Europese Unie

Het R&D gedeelte (research en development) van Kustlaboratorium wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid.

Meer weten? Kijk hier.

Provincie Zeeland

Vanuit het provinciaal beleid wordt duurzame aquacultuur gezien als een sterke economische sector, hetgeen een speerpunt vormt tijdens de komende omgevingsplanperiode (2012-2018). De Provincie Zeeland wil de ontwikkeling van de aquacultuur stimuleren en ondersteunen en staat achter het plan om dat te combineren met natuurontwikkeling en kustverdediging.

Meer weten? Kijk hier.

LandschappenNL

Stichting Het Zeeuwse Landschap is een van de provinciale Landschappen. Als samenwerkingsverband wordt LandschappenNL al sinds 1996 gesteund door de Nationale Postcode Loterij.

Lees hier meer over de 12 provinciale Landschappen.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring