Aquacultuur

Aquacultuur op het land

Zilte aquacultuur op het land, ofwel de teelt van planten en dieren uit zee op zilte grond of in bassins of waterpartijen met zeewater, is in opkomst in Zeeland. De ervaring leert dat aquacultuur gemakkelijk kan leiden tot een industrieel ogend landschap. Dat is niet alleen voor de bewoners en de natuur aan de kust onaantrekkelijk, het vermindert ook de toeristische aantrekkingskracht van de kust.

Daarnaast is aquacultuur niet altijd even duurzaam. Kustlab laat zien dat het anders kan: het Kustlaboratorium is een proeftuin voor zilte aquacultuur.

Zilte bodem

De basis voor het Kustlaboratorium is een zilte bodem. Zilte bodems zullen steeds meer gaan voorkomen in Zeeland en in de rest van Europa's kustgebieden.

Met enorme inspanningen is vanaf de elfde eeuw het Zeeuwse land veroverd op het zoute water. Nieuw gewonnen land werd hermetisch afgesloten van de zee. Doordat er geen nieuwe klei aanslibt en de grond ook nog eens inklinkt, liggen veel polders ver onder N.A.P. En dat terwijl de zeespiegel stijgt. De Zeeuwse eilanden komen steeds lager te liggen met als gevolg dat het steeds moeilijker wordt om het grondwater zoet te houden. Want het zoute water komt door de toenemende opwaartse druk omhoog.

Strijden of meegaan?

Er moet gekozen worden: strijden of meegaan. Het eerste betekent dat het grondwater voortdurend kunstmatig laag moet worden gehouden. Dat wordt steeds lastiger en daardoor ook steeds kostbaarder.

Wat ook kan is meegaan: kijken of er te profiteren valt van die verzilting van de grond. Of de suikerbieten en de aardappels, direct achter de zeedijk, niet vervangen zouden kunnen worden door zoutverdragende gewassen.

Brood van zoute bodem?

Het is een hele omslag in denken: het accepteren van een zoute bodem. Voor zilte aquacultuur is dat juist een voorwaarde. Dankzij Kustlaboratorium kan worden bekeken of er brood zit in aquacultuur op land, zilte landbouw: de kweek van vis en schelpdieren en de teelt van zilte groenten als lamsoor en zeekraal.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring